UHREJA
teloitettujen suomalaisten ja karjalaisten nimiluettelo

Arvoisa lukija!

Ethän tunne välinpitämättömyyttä Stalinin hirmuvallan vainovuosien uhreja kohtaan. Auta meitä uhrien listaamisessa. Kaikkien kärsineiden nimet sijoitetaan Tietokoneen muistiin. Me emme tee tätä hyödyksemme, silti olemme lisätiedon ja resurssien tarpeessa. Menneisyyden tiedostaminen takaa tulevaisuuden!

sql@onego.ru

KARTTA

Nämä luettelot on koottu Petroskoissa Carelia - kulttuurilehdessä eri vuosina julkaistuista aineistoista. Poikkeuksen muodostavat Karjalan turvallisuuskomitean antamat tiedot Suomen eduskunnan jäsenistä. Vuoden 1990 lopussa silloinen Karjalan Memorial - seura sai Karjalan turvallisuushallinnolta (KGB:lta) vuosina 1989 -- 1990 Karjalassa rehabilitoitujen nimet. Samanaikaisesti Memorial - seura kokosi aineistoa vainoista kärsineiden sukulaisilta. Nämä luettelot julkaistiin Careliassa v. 1991 nro 1 -- 12 ja v. 1992 nro 1 -- 5. Molemmat luettelot käänsi ja toimitti julkaisukuntoon Memorial -seuran hallinnon jäsen, Karjalan kulttuurin ansioitunut toimihenkilö toimittaja Eila Lahti - Argutina.

Vuonna Karjalassa vainoja tutkiva Juri Dmitrijev julkaisi 1998 Careliassa Sandarmohissa ( Karjalassa Karhumäen lähellä) vuosina 1937 -- 1938 teloitettujen suomalaisten ja karjalaisten nimet.

Kaikki nämä nimilistat ovat vain osanen Karjalassa ihmisvainon uhreiksi joutuneista.